Sastav Sveučilišta u Rijeci
Fakulteti
 
Zajedničke službe
 

 

Sveučilišni odjeli
 
Znanstveno - razvojni centri
 
Nastavne baze
  • Centar za rehabilitaciju ''Fortica'' Kraljevica
  • Dom zdravlja Primorsko - goranske županije 
  • Klinički bolnički centar Rijeka (KBC)
  • Klinika za ortopediju Lovran 
  • Lječilište Veli Lošinj
  • Psihijatrijska bolnica Rab
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • Thalasotherapia Crikvenica
  • Thalasotherapia Opatija
  • Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Ostale sastavnice