Uprava Sveučilišta

Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi njegove odluke. Za svoj rad odgovoran je Senatu. Znaci rektorske časti su rektorski lanac i rektorsko žezlo. Rektora bira Senat iz redova nastavnika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora. Mandat rektora traje četiri godine s mogućnošću jednog uzastopnog reizbora. Od osnutka pa do travnja 2017. godine Sveučilištem je upravljalo
13 rektora. U ovom mandatnom razdoblju (2017. - 2021.) dužnost rektorice Sveučilišta u Rijeci obnaša prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija.REKTORICA


prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

tel: 406 508


PROGRAM RADA
Rektorski kolegij:PROREKTORICA ZA STUDIJE I STUDENTE  

prof. dr. sc. Sanja Barić   

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  

tel: 406 506


PROREKTOR ZA ZNANOST  

prof. dr. sc. Alen Ružić   

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  

tel: 406 504


PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM  

prof. dr. sc. Goran Turkalj  

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  

tel: 406 513


PROREKTOR ZA FINANCIJE  

prof. dr. sc. Davor Vašiček  

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  

tel: 406 512


GLAVNA TAJNICA

Roberta Hlača Mlinar
, dipl. iur.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

tel: 406 503