Raspored sredstava potpore za 2013. godinu nakon provedene ponovne evaluacije
Četvrtak, 26.02.2015.
Uslijed greške u evaluacijskom postupku, odnosno povodom prigovora na rezultate evaluacijskog postupka provedenog početkom 2014. godine, pristupilo se ponovnoj evaluaciji pojedinih projektnih prijedloga. Temeljem ponovno provedenog vrednovanja Sveučilište je u listopadu 2014. godine rasporedilo dodatna sredstva potpore za 2013. godinu. Ukupan broj potpora kojima su dodijeljena sredstva za 2013. godinu je 179 (147 poptora za postojeća istraživanja i 32 inicijalne potpore).

Rezultati vrednovanja nakon provedenog ponovnog vrednovanja:
Poptore za postojeća istraživanja
Inicijalne potpore mladim istraživačima