Nastavak financiranja znanstvenih istraživanja čije je financijsko izvješće ocijenjeno ocjenom "C"
Petak, 02.10.2015.
Ponovnom financijskom revizijom znanstvenih istraživanja čije je financijsko izvješće ocijenjeno ocjenom "C", a na temelju naknadno dostavljenih ovjerenih izviješće o utrošenim sredstvima, utvrđeno je da su troškovi iskazani u ovjerenim izvješćima u skladu s Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. te s uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Odluka rektora o nastavku financiranja znanstvenih istraživanja nakon ispunjenja obveze korekcije financijskog plana
Nalazi ponovne financijske revizije