Rektorska konferencija
Četvrtak, 14.07.2016.

U opatijskome hotelu ''4 opatijska cvijeta'' u utorak, 12. srpnja održano je svečano otvorenje Rektorske konferencije, koja se u domaćinstvu Sveučilišta u Rijeci održava ususret Europskim sveučilišnim igrama Zagreb-Rijeka 2016. Tema konferencije bile su dualne karijere studenata sportaša, o čemu je usvojena i zajednička izjava. Konferencija se nastavila okruglim stolom, održanim na Građevinskom fakultetu na Kampusu.

Preko 30 rektorica i rektora iz Hrvatske, Amerike i Europe raspravljalo je o statusu sveučilišnog sporta te o tome kako ga unaprijediti. Američki predstavnici podijelili su s kolegama stoljetno iskustvo njegovanja akademskog sporta.

''Briga o studentskom sportu znači i brigu o zdravijem načinu života studenata. Hrvatska, iako ima značajan postotak vrhunskih, ali i amaterskih sportaša, ne brine još uvijek dovoljno o poticanju akademskog obrazovanja sportaša, odnosno o razvoju njihovih tzv. dualnih karijera. Ova Konferencija želi poslati poruku da sveučilišni sport treba postati sastavni dio razvojnih planova naših sveučilišta. '', istaknuo je rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Lučin.

U tome je duhu usvojena i zajednička izjava o kontinuiranom zalaganju sveučilišta za razvoj i unaprjeđenje statusa sveučilišnih sportova.