Izjava Udruge ''Universitas''
Srijeda, 28.09.2016.

srijeda, 28. rujna 2016.

Udruga za razvoj visokoga školstva ''Universitas'' iz Rijeke uputila je 27. rujna 2016.  izjavu za javnost vezanu uz događaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u kojoj poziva dekana Fakulteta prof. dr. sc. Vlatka Previšića i rektora Sveučilišta prof. dr. sc. Damira Borasa da pokažu odgovornost spram nastale situacije i riješe ju mirnim putem. Cjeloviti tekst Izjave pročitajte u nastavku.

 

IZJAVA UDRUGE UNIVERSITAS OD 27. RUJNA 2016.