Kruno Topolski novi predsjednik
Srijeda, 05.10.2016.

srijeda, 5. listopada 2016.

U ponedjeljak, 26. rujna 2016. u Sali Senata na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, uz nazočnost rektora prof. dr. sc. Pere Lučina i glavne tajnice Sveučilišta Roberte Hlače Mlinar, dipl. iur., održana je konstituirajuća sjednica novoga saziva Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Na mandatno razdoblje za akademske godine 2016./2017. i 2017./2018. za predsjednika je izabran Kruno Topolski, student diplomskog studija ''Fizioterapija'' Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, a za zamjenika Šimun Rogoznica, student diplomskog studija ''Strojarstvo'' Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

 

VIŠE NA STRANICAMA STUDETSKOG ZBORA