Kriminalističko istraživanje
Ponedjeljak, 07.11.2016.


ponedjeljak, 7. studenoga 2016.


Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim.) u akademskoj godini 2016./2017.


PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju pristupnici sa završenim odgovarajućim dodiplomskim ili diplomskim studijem s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporedivim studijem u inozemstvu (što se utvrđuje u postupku akademskog priznavanja inozemne kvalifikacije).


PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:
-    ispunjen obrazac za prijavu (preuzeti 
OVDJE)
-    ovjerena preslika diplome /rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
-    dopunska isprava o studiju ili ispis predmeta i ocjena postignutih tijekom studija
-    potvrda o zaposlenju (ako je primjenjivo)
-    dokaz o ukupnom radnom iskustvu na poslovima u djelatnosti prevencije i istraživanja kaznenih djela (ako je primjenjivo).


TRAJANJE STUDIJA: tri semestra


VISINA ŠKOLARINE: 21.000,00 kn


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 21. studenoga 2016.


Cjeloviti tekst Natječaja

Više o Studiju na: http://www.crimi.uniri.hr/hr/.