ESIF OPKK: Indikativni godišnji plan objave natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 2. listopada 2017. godine izmijenjen indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Isti možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Natječaji na koje se znanstvene organizacije mogu javiti i predviđeni datumi objave poziva za dostavu projektnih prijedloga su: 
  • Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa Obzor 2020: Twinning i ERA chairs: 2. studenoga 2017. (ograničeni postupak dodjele)
  • Priprema IRI infrastrukturnih projekata: 19. prosinca 2017. (ograničeni postupak dodjele)
  • Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije - prvi poziv: 29. prosinca 2017. (otvoreni postupak dodjele)