ESIF OPKK: Indikativni godišnji plan objave natječaja
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 19. travnja 2018. godine izmijenjen indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Isti možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Natječaji na koje se znanstvene organizacije mogu javiti i predviđeni datumi objave poziva za dostavu projektnih prijedloga su: 
  • Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije - prvi poziv: 2. svibnja 2018. (otvoreni postupak dodjele),
  • Priprema IRI infrastrukturnih projekata: 1. lipnja 2018. (ograničeni postupak dodjele).