Izabrana nova rektorica UNIRI
Utorak, 28.02.2017.

utorak, 28. veljače 2017.

Prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, sadašnja prorektorica za studije i studente, izabrana je danas, 28. veljače 2017. za rektoricu Sveučilišta u Rijeci. Druga po redu žena na toj funkciji, a 14. na čelu Sveučilišta sa 14 je glasova dobila natpolovičnu većinu u drugome krugu.

Glasovanje je održano na zatvorenoj sjednici, a za šestoro kandidatkinja i kandidata glasovalo je 23 članica i članova Senata. Nakon prvoga kruga glasovanja dvoje s najvećim brojem glasova bili su prof. dr. sc. Zlatan Car, sadašnji prorektor za informatizaciju i prof. dr. sc Snježana Prijić Samaržija, koja je u drugome krugu glasovanja dobila potrebu natpolovičnu većinu od 14 glasova.

Nova rektorica stupa na funkciju 27. travnja, a trenutni rektor prof. dr. sc. Pero Lučin, koji je na rektorskoj funkciji proveo 8 godina, odnosno 2 rektorska mandata, predat će rektorske ovlasti i insignije na inauguraciji, koja će biti upriličena tijekom svibnja 2017.
 

Javni poziv

Javna rasprava

Trenutno nema otvorenih javnih rasprava.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog_GRADRI
 • Katalog_CNRM_HR
 • Katalog_CVT_HR
 • Znanstvena oprema RISK
 • Katalog_CMNZT_HR

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike