Održana 103. sjednica Senata
Utorak, 07.03.2017.

utorak, 7. ožujka 2017.

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci danas, 7. ožujka 2017. godine održana je 103. redovita sjednica Senata. U trajno zvanje redovitih profesorica potvrđene su prof. dr. sc. Astrid Krmpotić i prof. dr. sc. Gordana Rubeša s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U zvanja redovitih profesorica na razdoblje od pet godina izabrane su izv. prof. dr. sc. Ester Pernjak Pugel s Medicinskog fakulteta i izv. prof. dr. sc. Greta Krešić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a u naslovno zvanje redovite profesorice na razdoblje od pet godina dr. sc. Nastjenjka Supić s Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Ostale točke raspravljane su i usvajane prema slijedu dnevnoga reda.


 

Javni poziv

Sveučilište raspisuje ''Projektor'' - Natječaj za idejna rješenja ''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''. Natječaj je podjeljen u dvije kategorije, a rokovi za prijave su 31. ožujka (za idejna rješenja suvenira) te 18. svibnja 2018. (za idejna rješenja togi i lanca).

Javna rasprava

Na temelju Odluke s 11. sjednice Senata, održane 20. veljače 2018. tekst prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu, koja je otvorena zaključno do 23. ožujka 2018.
 

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog CVT_ENG
 • RISK_Katalog_GRADRI
 • Katalog CVT_HR
 • Katalog CNRM_ENG
 • Katalog CNRM_HR
 • Katalog CMNZT_ENG

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike