Dobitnici Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. ak. god.
Temeljem Odluke Senata Sveučliišta u Rijeci donesene na 103. sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine, a na prijedlog dekana/pročelnika sastavnica Sveučilišta u Rijeci, objavljujemo popis studenata - dobitnika Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. akakdemskoj godini. 

Dobitnici Rektorove nagrade za izvrsnost u 2016./2017. akademskoj godini. 

Svečanost dodjele nagrada održat će se povodom proslave Dana Sveučilišta o kojoj će nagrađeni studenti biti obaviješteni elektroničkom poštom.