Nagrada za životno djelo
Srijeda, 22.03.2017.

srijeda, 22. ožujka 2017.

Odbor za javna priznanja Grada Rijeke izvjestio je kolegij gradonačelnika da će Nagrada za životno djelo u 2017. godini biti dodijeljena prof. dr. sc. Stipanu Jonjiću, profesoru s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i pročelniku Centra za proteomiku, a za vrhunska znanstvena postignuća u imunologiji i virologiji te izobrazbu znanstvenih kadrova i podizanje prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci. Sveučilište u Rijeci čestita profesoru Jonjiću!

Nagrada za životno djelo također će biti posmrtno dodijeljena fra Serafinu Sabolu.