Predavanje o jačanju mobilnosti

utorak, 16. svibnja 2017.

Nacionalni CEEPUS ured unutar Odjela za visoko obrazovanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci pozivaju zainteresirane na predavanje ''Jačanje mobilnosti u programu CEEPUS i ostalim bilateralnim programima akademske mobilnosti'', koje će biti održano u petak, 19. svibnja 2017. s početkom u 9.30 sati u Caffe baru ''Akvarij'' na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Ulica Radmile Matejčić 5. Predavanje će održati gđa Tanja Veljak i gđa Dragana Glivetić iz Nacionalnog CEEPUS ureda.

Svrha prezentacije je upoznavanje potencijalnih prijavitelja s mogućnostima prijave na mobilnost u programu CEEPUS u zimskom i ljetnom semestru iduće akademske godine 2017./2018., a vezano uz Natječaj koji se otvara sredinom svibnja 2017. Budući da se za mobilnost u programu CEEPUS moguće prijaviti čak i ako matično visoko učilište ne sudjeluje u nekoj od CEEPUS mreža (partnerstava), u kategoriji freemover. Ujedno će biti predstavljeni i bilateralni program suradnje koji se odnosi na natječaje za stipendije za studij i stručna usavršavanja u inozemnim zemljama partnerima.