Prijam na Rektoratu
Petak, 09.06.2017.


petak, 9. lipnja 2017.
Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci danas, 6 lipnja 2017. održan je prijam delegacije Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu, a koju je predvodio voditelj Odjela za kulturu i savjetnik za politiku g. Arne Hartig.

Delegaciju su ugostili rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija i prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj, a uz njih goste su pozdravili i predstavnici Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, pročelnica doc. dr. sc. Suzana Jurin, izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš i Judith Jannert, ugovorna lektorica DAAD-a.

Ivana Bašić, lektorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ugovorna lektorica DAAD-a predstavila je rad Njemačkog društva za razmjenu studenata i znanstvenika – DAAD, kao njegov primarni cilj istaknuvši povezivanje njemačkih i drugih sveučilišta te ostvarivanje i intenziviranje suradnje kroz održavanje tečajeva njemačkog kao stranog jezika, organizaciju ljetnih školi, seminara i konferencija te dodjelu stipendija.

Mogućnosti stipendiranja koje DAAD nudi su raznovrsne, od pojedinačnih kratkoročnih i dugoročnih potpora namijenjenih pokrivanju putnih i troškova života studenata, doktoranada i poslijedoktoranada tijekom studijskog boravka na njemačkim sveučilištima, onih koji pokrivaju troškove odlaska na konferencije i ljetne škole u Njemačkoj do potpora za istraživačke skupine ili pak studijske boravke sveučilišnih profesora u trajanju od nekoliko godina.

Istaknuto je da znanje njemačkog jezika nije preduvjet za apliciranje na neke od stipendija upravo zbog vrlo velikog broja studijskih programa na njemačkim sveučilištima koji se izvode na engleskom i drugim stranim jezicima.

Jedna od tema razgovora bila je i mogućnost unapređenja kompetencija naših nastavnika u njemačkom jeziku te potpore DAAD-a namijenjene razvoju studijskih programa na njemačkom jeziku.

G. Hartig iskoristio je priliku spomenuti i neke programe koje Savezna Republika Njemačka provodi mimo DAAD-a, jedan od kojih je i Deutsch öffnet viele türen (Njemački otvara mnoga vrata), koji je fokusiran na osnovne škole i promovira multijezičnu Europu.

Rektorica Prijić-Samaržija izrazila je želju za jačanjem aktivnosti vezanih uz suradnju sa Saveznom Republikom Njemačkom na svim poljima, prisjetivši se posjeta visoke delegacije Njemačke savezne pokrajine Hessen početkom svibnja.

Sveučilište u Rijeci diseminirat će informacije o mogućnostima koje našim studentima, mladim znanstvenicima, ali i nastavnicima nudi DAAD, a rektorica je predložila i susret s predstavnicima njemačkih sveučilišta i institucija radi povezivanja kroz projekte, obrazovne programe ili druge oblike suradnje.

Delegacija Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu nakon posjeta Rektoratu posjetila je i Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci.

 

Javna rasprava

Na temelju Odluke Senata Sveučilište u Rijeci sa 7. sjednice održane 21. studenog 2017. godine tekst prijedloga Pravilnika za prijavu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu koja je otvorena zaključno do 22. prosinca 2017. godine.

Javni poziv

Sveučilište u Rijeci objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda za potpicanje poduzetništva i partnersko povezivanje s gospodarstvom. Javni poziv je trajno otvoren, do iskorištenja sredstava. Prijave, kao i dodatni upiti šalju se na fonduniri@uniri.hr, a rokovi za podnošenje prijava su 15. rujna i 1. prosinca 2017.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE          ZAHTJEV - ULAGANJE          ZAHTJEV - KREDIT 

UNIRI Web Shop

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike