O studentskoj prehrani

ponedjeljak, 26. lipnja 2017.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci poziva studentice i studente da ispune anonimnu anketu o zadovoljstvu studentskom prehranom u objektima Studentskog centra Rijeka. Anketa ispituje raznolikost ponude, cijenu i veličinu porcija, kao i čistoću studentskih restorana, a rezultati će biti predstavljeni Upravi SC-a.

Saznati više, kao i pristupiti ispunjavanju ankete možete na mrežnim stranicama Studentskog zbora.