O riječkoj baštini u Granadi

četvrtak, 1. veljače 2018.

Ivana Golob Mihić i Kristina Pandža iz Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci sudjelovale su 23. i 24. siječnja 2018. u Granadi u Španjolskoj na sastanku projekta Interreg Europe Actions, koji se bavi zaštitom i očuvanjem prirodne i kulturne baštine te njihovim uključivanjem u razvoj i promicanje inovativnih, održivih turističkih strategija, a obuhvaća nematerijalnu i industrijsku baštinu kroz interpretaciju i digitalizaciju, povezujući dobre prakse, provedbu politika i izgradnju kapaciteta.

Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci je kontakt točka kao član ECTN mreže (European Cultural Tourism Network).

U sklopu projekta prezentirana je riječka industrijska baština i strateški dokumenti vezani uz kulturu i turizam, potrebni za uključivanje industrijske baštine u lokalne i regionalne razvojne politike. Rijeka i njena industrijska baština istaknuta je kao primjer dobre prakse ostalim projektnim partnerima, koji tek trebaju svoje destinacije industrijske baštine predstaviti kao turistički proizvod.