Posjet bračnoga para Meuniera
Utorak, 13.02.2018.


utorak, 13. veljače 2018.

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u ponedjeljak, 12. veljače 2018. održan je nastupni posjet francuskih veleposlanika bračnoga para Njihovih Ekselencija Philippea i Corinne Meunier u pratnji g. Guillaumea Colina, ravnatelja Francuskog instituta u Hrvatskoj i savjetnika za suradnju i kulturnu djelatnost.

Francuske visoke goste ugostili su rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj i Iva Tijan iz Ureda za međunarodne odnose.

Predstavnici Sveučilišta I Njihove Ekscelencije vodili su razgovore o dosadašnjim suradnji Francuske i Hrvatske, odnosno Sveučilišta u Rijeci i obrazovnim institucijama u Francuskoj; o suradnji znanstvenika i studenata.

Francuski su veleposlanici izrazili želju za pozivanjem rektorice Prijić Samaržije u Francusku te organizacijom posjeta nekom od francuskih sveučilišta s ciljem sklapanja direktnih kontakata s francuskim visokoškolskim institucijama, a u svrhu uspostave i razvoja međusveučilišne hrvatsko-francuske suradnje.

Veleposlanici Meunier predstavili su programe za kulturni menadžment koji se nude u Francuskoj te osim kulturnog menadžmenta i francuske kontakte koji bi se mogli potaknuti u STEM području.

Rektorica najavila mogućnost osnivanja intersektorskog vijeća Sveučilišta u Rijeci za suradnju s Francuskom, što su veleposlanici i g. Colin pozdravili.

Razgovaralo se i o proširenju suradnje i razmjene studenata u sklopu programa Erasmus.

Veleposlanici su stavili naglasak suradnje na 3 ključna područja:

1. povezivanju studenata i mladih

2. mediteranskoj dimenziji obaju zemalja

3. isticanju kako Hrvatska i Francuska postoje i izvan glavnih gradova – Zagreba i Pariza i kako imaju cijeli niz mogućnosti za suradnju 


 

Javni poziv

Sveučilište raspisuje ''Projektor'' - Natječaj za idejna rješenja ''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''. Natječaj je podjeljen u dvije kategorije, a rokovi za prijave su 31. ožujka (za idejna rješenja suvenira) te 18. svibnja 2018. (za idejna rješenja togi i lanca).

Javna rasprava

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci s 9. sjednice održane 23. siječnja 2018. tekst prijedloga Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu, koja je otvorena zaključno do 22. veljače 2018.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog CNRM_ENG
 • Katalog CVT_HR
 • Katalog CMNZT_ENG
 • Katalog CNRM_HR
 • RISK_Katalog_GRADRI
 • Katalog CVT_ENG

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike