Nastupni posjet konzula Petrovića

petak, 9. ožujka 2018.

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 7. ožujka 2018. održan je nastupni posjet generalnog konzula Republike Srbije u Rijeci g. Gorana Petrovića. G. Petrović došao je u pratnji g. Vladimira Marjanovića, konzula. Uvažene goste primila je rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, u pratnji prorektora prof. dr. sc. Gorana Turkalja i prof. dr. sc. Davora Vašičeka.

Konstatiralo se da već postoji određena suradnja naših istraživača s njihovima te da to treba podupirati i pojačati. Rektorica je upoznala generalnog konzula sa Sveučilištem, spomenula mu je EPK i ulogu Sveučilišta u Rijeci u tome te pozvala konzula na sudjelovanje na Okruglom stolu s ambasadorima pod nazivom Peace and Conflict Resolution – The Role of Education and Science.