Rezultati natječaja za dodjelu rektorovih nagrada
Sveučilište u Rijeci objavljuje rezultate natječaja za dodjelu rektorovih nagrada. 

Nagrada "Student volonter godine"
Matea Marchini, studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci, odluka 

Nagrada za studentski aktivizam 
Ema Karmelić, studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci, odluka

Nagrade za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad, odluka
Dora Župan, studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Andrej Belančić, student Medicinskog fakulteta u Rijeci
Tomislav Krljan, student  Pomorskog fakulteta u Rijeci 


Nagrada za sport 
Daniel Ivaničić, student Tehničkog fakulteta u Rijeci, odluka