Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz ESI fondova
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izradila je novi „Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova“, v. 2.0.

U priručniku su opisana osnovna pravila za provedbu projekata te obaveze korisnika bespovratnih sredstava. Priručnik možete preuzeti ovdje.