Public Procurement
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Friday, Sep 09 2016

Sukladno članku 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma