Studiji
Sveučilište u Rijeci nudi širok izbor studijskih programa. Sveučilišni studiji provode se u tri razine: 
  -  preddiplomskoj, 
  -  diplomskoj, 
  -  poslijediplomskoj.  
Stručni studij provode se u dvije razine kroz programe stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.


Preddiplomski studiji
Preddiplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri do četiri godine i njegovim se završetkom stječe 180 do 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/bacalaurea) uz naznaku struke, što ga kvalificira za specijaliziran, umjetnički ili znanstveni rad. Nakon ove razine studija student može nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. Saznaj više o preddiplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci
 
Stručni studiji
Preddiplomski stručni studij traje dvije do tri godine i njegovim se završetkom stječe stručni prvostupnik(prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke ako studij nosi 180 ili više ECTS bodova. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju ili na diplomskom sveučilišnom studiju pod određenim uvjetima ili ući na tržište rada. Saznaj više o stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci
 
 
Diplomski studiji
Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu jednu do dvije godine i njegovim se završetkom stječe 60 do 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra uz naznaku struke. Student nakon ove razine može nastaviti studirati na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada. Saznaj više o diplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci
 
 
Poslijediplomski studiji
Poslijediplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine. Njegovim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti. Sveučilište u Rijeci organizira i poslijediplomske specijalističke studije koji traju jednu do dvije godine. Završetkom tih studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist/specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Saznaj više o poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci