Ustroj sustava
Ustrojbene jedinice sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci:


Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta
 • upravlja sustavom za kvalitetu Sveučilišta te provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja kvalitete
 • predlaže Rektoru i Senatu konkretne prijedloge i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguranja i unaprjeđenja kvalitete
 • osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete
Sastav Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci i trajanje mandata članova Odbora određeno je Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.
 
Savjet za kvalitetu
Savjet za kvalitetu objedinjuje aktivnosti jedinica sustava za kvalitetu te se prema potrebi uključuje u njihov rad, u području razvoja postupaka osiguravanja kvalitete.
 
Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta
Ured za promicanje kvalitete uspostavljen je na Sveučilištu u Rijeci 2002. godine kao odraz svijesti akademske zajednice o važnosti kvalitete u visokom obrazovanju i težnji Sveučilišta u Rijeci da se uspješno integrira u «Europski prostor visokog obrazovanja».

Na njegovim temeljima odlukom 14. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci održane 27. siječnja 2006. godine formiran je Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.

Zadaća Centra je stvaranje mreže za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu te integriranja Sveučilišta u nacionalnu mrežu za unaprjeđenje kvalitete.

Centar je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvalitete.

Centar utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje i posebice:
 • potiče i organizira stalne rasprave o kvaliteti, širenje kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti
 • definira standarde i kriterije kvalitetnog funkcioniranja sastavnica Sveučilišta
 • razvija postupke vanjskog i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekta kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mijenja)
 • provodi analize i prikuplja povratne informacije o kvaliteti svih korisnika sustava
 • istražuje uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja
 • uspostavlja sustav interne prosudbe, kao temeljne postavke upravljanja kvalitetom
 • osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike
 • potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja
DJELATNICE:

voditeljica Centra za kvalitetu
Miljana Bajšanski, prof.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

stručna suradnica
Andrea Miočić, prof.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it