Projekti i aktivnostiUnutarnje vrednovanje sustava za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu sa, Sveučilišnim, nacionalnim i ESG-standardima. Njome se procjenjuje doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete visokog učilišta. Svako visoko učilište određuje svoju misiju, viziju, strategiju i razvojne ciljeve. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a naročito obrazovanje u cijelosti.
Odbor za kvalitetu organizira i provodi unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci i odgovoran je za njezinu učinkovitost. Unutarnja prosudba se provodi na temelju trogodišnjeg plana kojeg donosi Odbor za kvalitetu, a odobrava Senat Sveučilišta u Rijeci. Rezultati unutarnje prosudbe javno se objavljuju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.
 
Postupak  i kriteriji unutarnje prosudbe definirani su Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. 
Trogodišnji plan unutarnje prosudbe za period 2013 - 2015.
 
Samovrednovanje znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Samovrednovanje znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci provodi se u prvom tromjesečju svake kalendarske godine. 
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci tijekom prosinca pokreće postupak samovrednovanja znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci te provodi pregled i nadopunu obrasca za samovrednovanje. Služba za unapređenje kvalitete tijekom siječnja dostavlja znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta upitnik za samovrednovanje. Uprava sastavnice u suradnji s Odborom za osiguranje i unapređenje kvalitete sastavnice ispunjava upitnik za samovrednovanje vodeći računa o navođenju dodatnih informacija koje upućuju na dokaze postupanja prema indikatorima navedenim u upitniku (pojašnjenja, poveznice na mrežne stranice, dokumente u privitku i sl.).  Znanstveno-nastavna sastavnica ispunjeni upitnik usvaja na vijeću te tijekom veljače u elektronskom obliku dostavlja Odboru za kvalitetu. 

Na temelju analize podataka dobivenim upitnikom za samovrednovanje  Odbor za kvalitetu tijekom ožujka izrađuje izvješće koje sadrži zapažanja i zaključke o stupnju učinkovitosti i razvijenosti sustava kvalitete na znanstveno-nastavnim sastavnicama, njegovu usklađenost s indikatorima Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci te preporuke za poboljšanje sustava.