Novosti
 

Novosti

Sveučilište za 3. dob

U tijeku je proljetni ciklus predavanja i radionica.

Novi programi

Usvojeni programi Pregovaranje u međunarodnom poslovanju Ekonomskog fakulteta i novi program Fakulteta zdravstvenih studija.