Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - Ivana Sušanj (GRADRI)
Petak, 13.01.2017., 12:00


Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će


Ivana Sušanj


braniti doktorski rad pod nazivom


Razvoj hidrološkog modela otjecanja s malih slivova

temeljen na umjetnoj neuronskoj mreži


/

Development of the Hydrological Rainfall-Runoff Model

Based on Artificial Neural Network in Small Catchments
u petak
, 13. siječnja 2017. u 12 sati

u predavaonici G-003 Fakulteta,

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Ulica Radmile Matejčić 2.ODLUKA
 

Nazad