Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno predavanje - dr. sc. Dario Maradin (EFRI)
Utorak, 21.03.2017., 14:15


Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Dario Maradin


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u utorak, 21. ožujka 2017. s početkom u 14.15 sati

u predavaonici X/4. kat Fakulteta, Ulica, Ivana Filipovića 4, Rijeka.


Tema predavanja je:


TEORIJE PONAŠANJA POTROŠAČA:

TEORIJA INDIFERENCIJE
ODLUKANazad