Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Nastupno - predavanje - dr. sc. Samir Žic (RITEH)
Petak, 21.04.2017., 13:00


Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje


NASTUPNO PREDAVANJE


koje će održati pristupnik


dr. sc. Samir Žic


za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.


Predavanje će biti održano u petak, 21. travnja 2017. s početkom u 13 sati

u prostoriji U10 Fakulteta, Vukovarska ulica 58, Rijeka.


Tema predavanja je:


FUNKCIJE MENADŽERA


ODLUKA 

Nazad