Kalendar događanja
Prethodni mjesec Jučer Sutra Idući mjesec
Godišnji pregled Mjesečni pregled Tjedni pregled Danas Traži Odabir mjeseca
Obrana doktorskog rada - mr. sc. Morena Mičetić Fabić (FMTU)
Ponedjeljak, 24.07.2017., 11:00


Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci


najavljuje da će


mr. sc. Morena Mičetić Fabić


braniti doktorsku disertaciju pod naslovomULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE

U PLANIRANJU I PROMICANJU

ODRŽIVOGA RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJEu ponedjeljak, 24. srpnja 2017. u 11 sati

u Vijećnici Fakulteta.


ODLUKA 

Nazad