38. simpozij ”Sveobuhvatni pristup personaliziranoj medicini” (MEDRI)