PREGLEDAJ
19/07/2022.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Dalibor Udovič (GRADRI)
Građevinski fakultet

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Dalibor Udovič

braniti doktorski rad pod nazivom

IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD ODRONA U KARBONATNIM STIJENSKIM MASAMA
NA PROMETNICAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

(ROCKFALL RISK IDENTIFICATION IN CARBONATE ROCK MASSES
ALONG THE TRANSPORT ROUTES IN THE REPUBLIC OF CROATIA)

u utorak, 19. srpnja 2022. u 12 sati

u predavaonici G-003 Fakulteta.

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content