Komemoracija za professora emeritusa dr. sc. Vidoja Vujića (online prijenos)