PREGLEDAJ
27/01/2023.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. Anja Harej Hrkać (MEDRI)
Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati kandidatkinja

dr. sc. Anja Harej Hrkać

za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice.

Predavanje će biti održano u petak, 27. siječnja 2023. godine u 11 sati
u učionici Zavoda za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Tema predavanja je:

LIJEKOVI ZA LIJEČENJE DISLIPIDEMIJA

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content