PREGLEDAJ
13/09/2021.
_Nastupno predavanje
Nastupno predavanje - dr. sc. David Ištoković (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik

dr. sc. David Ištoković

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 13. rujna 2021. u 11 sati

putem platforme za udaljeni pristup BigBlueButton.

Tema predavanja je:

PRIMJENA SIMULACIJE DISKRETNIH DOGAĐAJA
U PLANIRANJU PROIZVODNIH PROCESA

ODLUKA

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Virtualna sova UNIRI