Nastupno predavanje – dr. sc. Dragan Trivanović (MEDRI)