Nastupno predavanje – dr. sc. Sanja Dević Pavlić (MEDRI)