Nastupno predavanje – Magdalena Kurbanović (FZSRI)