PREGLEDAJ
09/04/2021.
_Nastupno predavanje
Nasupno predavanje - dr. sc. Maja Kelić (LOGORI)
MS Teams

Studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnica

dr. sc. Maja Kelić

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice.

Predavanje će biti održano u petak, 9. travnja 2021. u 9 sati

putem platforme MS Teams (POVEZNICA).

RAZVOJ FONOLOŠKE SVIJENOSTI
I UTJECAJ NA OVLADAVANJE ČITANJEM

ODLUKA

 

 

 

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI