PREGLEDAJ
24/11/2023.
_predstavljanje projekta
Noći arhitekture Sarajevo X Rijeka
DELTALAB

Noći arhitekture Sarajevo X Rijeka međunarodni su javni program kojeg zajednički organiziraju DELTALAB – Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci i organizacija LIFT- Prostorne inicijative iz Sarajeva čiji je tematski okvir, a ujedno i završni produkt ”Tezaurus žilavosti”. Program se održava u petak 24.11.2023. od 16:00 – 23:00 u prostorima DELTALABA, u zgradi Ivex, Delta 5 u Rijeci. 

Noći arhitekture Sarajevo, prepoznatljiv je program grupe LIFT – Prostorne inicijative iz Sarajeva koji se održava od 2015. godine, a zadnjih godina provodi se u obliku kolaboracije s drugim organizacijama koja uključuje i gostovanje u drugim gradovima. Dinamičniji i promjenjiv format programa ima za cilj aktiviranje lokalne zajednice u kreiranju i održavanju narativa u arhitekturi, prostornom planiranju i kulturi. 

RASPORED:
16:00 – 16:15 _ Otvaranje programa
16:15 – 16:45 _ Prezentacija projekta ”Žilavi Kampus”
17:00 – 19:00 _ Prezentacije pojmova ”Tezaurusa žilavosti”
19:00 – 20:00 _ Moderirana debata
20:00 – 23:00 _ Tulum

Više o samom projektu i događanju pogledajte u brošuri. 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content