PREGLEDAJ
18/10/2021.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Angela Milenkovska Klimoska (FMTU)
MS Teams

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Angela Milenkovska Klimoska

braniti doktorski rad pod nazivom

UTJECAJ MALOG PODUZETNIŠTVA U HOTELIJERSTVU
NA SEZONALNOST TURIZMA

u ponedjeljak, 18. listopada 2021. u 10 sati
online putem platforme Microsoft TeamsOVDJE.

ODLUKA

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Virtualna sova UNIRI