PREGLEDAJ
16/04/2021.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - David Ištoković (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

David Ištoković

braniti doktorski rad pod nazivom

SIMULACIJSKI OKVIR ZA ODREĐIVANJE
OPTIMALNOGA VREMENSKOG ISKORIŠTENJA
VIŠEPREDMETNOGA LINIJSKOGA PROIZVODNOG SUSTAVA

u petak, 16. travnja 2021. u 12 sati u Vijećnici Fakulteta-

ODLUKA

 

 

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI