PREGLEDAJ
03/09/2021.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Denis Rabar (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Denis Rabar

braniti doktorski rad pod nazivom

VIŠEKRITERIJSKI MODEL ZA MJERENJE USPOREDNE EFIKASNOSTI

DOKOVANJA BRODA U GRADNJI

u petak, 3. rujna 2021. u 12 sati u Vijećnici Fakulteta.

ODLUKA

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Virtualna sova UNIRI