PREGLEDAJ
15/06/2022.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Dominik Cikač (RITEH)
Tehnički fakultet

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Dominik Cikač

braniti doktorski rad pod nazivom

NEIZRAZITI ESTIMATOR MAGNETSKOGA TOKA
VEKTORSKI UPRAVLJANOGA SINKRONOG STROJA
NAPAJANOGA IZ CIKLOPRETVARAČA

u srijedu, 15. lipnja 2022. u 10 sati u učionici U4 Fakulteta.

ODLUKA

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Virtualna sova UNIRI