Obrana doktorskog rada – Graciela Štrepin Valić (RITEH)