Obrana doktorskog rada – Jelana Kljaić Šebrek (FMTU)