PREGLEDAJ
28/06/2023.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Kate Šešelja (OBRI)
Sveučilišni odjeli

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Kate Šešelja

braniti doktorski rad pod nazivom

UČINAK NEDOSTATKA TREFOIL FAKTOR 3 PROTEINA NA JETRU I HIPOKAMPUS MIŠEVA
IZLOŽENIH KRATKOTRAJNOM TRETMANU VISOKOMASNOM HRANOM

u srijedu, 28. lipnja 2023. u 14 sati

u dvorani O-030 u zgradi Sveučilišnih odjela

ODLUKA

 

 

 

 

 

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content