PREGLEDAJ
15/12/2023.
_obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Kristijan Stančin (FIDIT)
Sveučilišni odjeli

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Kristian Stančin

braniti doktorski rad pod nazivom

SUSTAV ZA PREDLAGANJE DIGITALNIH OBRAZOVNIH IGARA KAO POTPORA PLANIRANJU
ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI UČENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

u petak, 15. prosinca 2023. u 11 sati

u učionici S-32 u zgradi Sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content