PREGLEDAJ
08/12/2022.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada: Maja Buljat (FMTU)
FMTU

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

Maja Buljat

braniti doktorski rad pod nazivom

MEĐUOVISNOST POSLOVANJA HOTELSKIH KOMPANIJA
I ODABRANIH MJERA EKONOMSKE POLITIKE

u četvrtak, 8. prosinca 2022. u 10.30 sati

u Vijećnici Fakulteta.

Poveznica:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 367 604 533 693
Passcode: fNMCgM

ODLUKA

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content