PREGLEDAJ
15/06/2022.
_Obrana doktorskog rada
Obrana doktorskog rada - Maja Šutić (OBRI)
MS Teams

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

najavljuje da će

MAJA ŠUTIĆ

braniti doktorski rad pod nazivom

INTEGRIRANA ANALIZA TUMORA PLUĆA S
KVAMOZNIH STANICA OMICS METODAMA

u srijedu, 15. lipnja 2022. u 12 sati
u dvorani Instituta Ruđer Bošković, Zagreb
te online putem MS Teams platforme.

ODLUKA

 

Kopiraj link

Link kopiran
Skip to content
Virtualna sova UNIRI